Клас 3 - Техници и приложни специалисти

Техниците и приложните специалисти изпълняват технически задачи, свързани с изследване и прилагане на научни, административни, бизнес или артистични концепции и оперативни методи.
В този клас се включват още и приложни специалисти в държавната администрация, които практически прилагат съответните нормативни документи и разпоредби.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Техниците и приложните специалисти изпълняват следните основни задачи:
- извършват техническа работа, свързана с изследване и прилагане на концепции и оперативни методи в областта на физически, технически и хуманитарни науки, информационни и комуникационни технологии, включително медицински и социални услуги;
- изпълняват различни видове технически услуги, свързани с търговия, финанси, администрация и социална работа;
- осигуряват техническа помощ за провеждане на художествени прояви и забавления;
- участват в спортни дейности;
- изпълняват религиозни ритуали, обреди и други подобни.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Професиите и длъжностите в този клас са класифицирани в следните подкласове:

31 Приложни специалисти в природните и техническите науки

32 Приложни специалисти в здравеопазването

33 Стопански и административни приложни специалисти

34 Други приложни специалисти

35 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии

важна информация