Задайте въпрос

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

В Рубрика „Въпроси и отговори“ е направена промяна във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. С цел спазване на европейските регламенти имената на хората, задали въпрос, няма да бъдат публикувани на интернет страницата. Поради това намирането на отговор няма да бъде възможно с търсене по името на човека, задал въпроса.

 

В новия вариант на рубриката за всеки зададен въпрос ще се генерира индивидуален идентификационен номер (ID), който е препоръчително да запазите, тъй като търсенето на отговора ще се извършва чрез него или по интересуваща Ви дума или фраза.

 

Отговорите на зададени въпроси до 30 септември 2022 г., ще намерите в подрубрика „Архив към 30.09.2022г.“

Гражданите ще могат да задават въпроси на кирилица, които са в сферата на дейност на Министерството на труда и социалната политика и са разпределени тематично в рубрики, както и да получават информация относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е ведомството. Преди да зададете въпрос, вижте разпределението на темите в рубриките Т У К.

Срокът за публикуване на експертен отговор е до 14 дни от подаването му, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище - до 30 дни. На гражданите, които са задали въпроси извън тематиката и компетенциите на конкретната рубрика, се изпраща отговор с насочване към съответната рубрика или институция, към която следва да се обърнат.

 

Експертите не отговарят на текстове, в които има: * становища, мнения и предложения; * коментари, несъдържащи конкретен въпрос; * обидни или нецензурни изрази; квалификации, расистки определения или заплахи и други подобни

 

Форма за Въпроси Моля, Въведете Вашите данни и въпроса си в полетата