Кариери

         Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика
Обява за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика - краен срок за подаване на документи 27.05.2024 г.
Заявление по образец - Приложение № 1 към чл. 6 от НПОСДОКОПС

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Благоевград
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжност по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Бургас
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Габрово
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжност по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Ловеч
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Пловдив
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

 

 

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл