Кариери

 

Процедура за подбор на външен член на одитния комитет на Министерството на труда и социалната политика

Обява за подбор на външен член на одитния комитет на Министерството на труда и социалната политика - краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 15.06.2020 г.

Извлечение от Протокол № 1 за извършен преглед на документите, подадени от кандидатите за външни членове на одитния комитет

 

Конкурс за длъжност страши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Обява за конкурс за свободна длъжност страши експерт в отдел „Обществено осигуряване”, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ - краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 20.07.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността страши експерт в отдел „Обществено осигуряване”, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжност страши експерт в отдел „Обществено осигуряване”, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност страши експерт в отдел „Обществено осигуряване”, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжност старши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

 

Конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Обява за конкурс за свободна длъжност младши експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ - краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 03.08.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността младши експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл