Кариери

 

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

Обява за конкурс за свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика

 
 
 
 

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Пловдив

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив

Заявление за участие – Приложение 1

Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив
Списък на класираните и не класираните кандидати за длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Ловеч

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч

Заявление за участие – Приложение 1

Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч
Списък на класираните и не класираните кандидати за длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Габрово

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово

Заявление за участие – Приложение 1

Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово
Списък на класираните и не класираните кандидати за длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово

 

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Варна

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна

Заявление за участие – Приложение 1

Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна
Списък на класираните и не класираните кандидати за длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Бургас

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас

Заявление за участие – Приложение 1

Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас
Списък на класираните и не класираните кандидати за длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас

 

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Благоевград

ОБЯВА- подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград

Заявление за участие – Приложение 1

Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград
Списък на класираните и не класираните кандидати за длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл