Кариери

Конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика

Обява за конкурс за свободна длъжност старши експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността старши експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Информация относно провеждането на конкурса на 26.10.2021 г. за длъжност старши експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл