Кариери

Конкурс за свободна длъжност младши експерт в отдел "Социална икономика и социална отговорност", дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"
Обявя за конкурс за свободна длъжност младши експерт в отдел "Социална икономика и социална отговорност", дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Социална икономика и социална отговорност", дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Социална икономика и социална отговорност", дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"
СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Социална икономика и социална отговорност", дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Социална икономика и социална отговорност", дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

 

Подбор за заемане на длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика

ОБЯВА Подбор за заемане на длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика
Приложение 1 - Заявление

Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл