Център за обаждания

У В А Ж А Е М И   Г Р А Ж Д А Н И,

Звънете на безплатния телефон  0 800 88 001

Вие получавате бърза и изчерпателна информация по въпроси, отнасящи се до политиките от компетентността на министъра на труда и социалната политика, и дейностите, администрирани от Министерството на труда и социалната политика и на агенциите – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика.

Ние гарантираме точни, ясни и кратки отговори – всеки работен ден, от 9.00 до 17.30 часа – по повод на:

* искане за консултация в областта на:

-  социалните помощи

-  социалните услуги за възрастни

-  интеграцията на хората с увреждания

-  заетостта и безработицата

-  трудовото право и общественото осигуряване

-  безопасността и здравето при работа

-  европейското социално право и международните трудови спогодби

-  подкрепата за детето и семейството

-  свободното движение на работници, миграция и интеграция

-  социални схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

-  програми, проекти и мерки, финансирани от държавния бюджет.

 

* подаване сигнали и оплаквания по трудовоправни и социални проблеми, включително и по осъществяването на предлаганите над сто услуги от агенциите и МТСП. Получените сигнали предоставяме за проверка на компетентната администрация към министъра на труда и социалната политика.

В случай че се обадите извън работното ни време, Вие можете да заявите своето питане на запис - след неговото прослушване ние ще се свържем с Вас между 9.00 и 17.30 часа.

Търсете ни и във фейсбук на:  Кол център на Министерство на труда и социалната политика 

Разчитайте на нас, екипa на Центъра за обаждания (кол центъра) на МТСП! Очакваме Ви!

***

При Ваше желание, след като ползвате нашите услуги "Горещ телефон", в приемната намерете и попълнете или оттук - изтеглете, попълнете и ни изпратете:

* Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

или

* Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение.

важна информация