Контакти

Адрес:

София 1051, ул. Триадица №2

 

 

 

Пресцентър

Телефон:

+359 2 8119 432

Факс:

+359 2 986 13 18

Е-mail:

press@mlsp.government.bg

Телефон:

+359 2 8119 443

Факс:

+359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

E-mail по политики:

mlsp@mlsp.government.bg

E-mail за заявления за
административни услуги,
вкл. подписани с КЕП:

 

e-uslugi@mlsp.government.bg

ЕИК: 000695395

 

 

 

важна информация