Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията