Министър Иванов: МТСП ще продължи да разчита на партньорството с УНИЦЕФ в политиките за подкрепа на децата и семействата

Министър Иванов: МТСП ще продължи да разчита на партньорството с УНИЦЕФ в политиките за подкрепа на децата и семействата

Едно от основните направления на съвместните действия е активната подкрепа, която УНИЦЕФ оказва при реализирането на процеса на деинституционализация на грижата за деца в страната.

Стартира кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания

Стартира кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания

Заявленията ще се приемат от Агенцията за социално подпомагане до 17 юли, а условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на нейния сайт.

Министър Иванов запозна ЕК с основни политики в социалната сфера

Министър Иванов запозна ЕК с основни политики в социалната сфера

Предвидено е до края на септември 2024 г. да се извърши анализ на системата на задължителното пенсионно осигуряване, чрез който ще се идентифицират проблемите и ще се предложат конкретни мерки за подобряването ѝ.

Десетгодишна прогноза за развитието на пазара на труда ще бъде изготвена по проект на МТСП

Десетгодишна прогноза за развитието на пазара на труда ще бъде изготвена по проект на МТСП

Прогнозите ще предоставят информация за предизвикателствата на пазара на труда, за очакваното търсене на труд и очакваните дисбаланси на пазара на труда.

Министър Иванов: МТСП ще продължи да търси решения за включването на неактивните хора на пазара на труда

Министър Иванов: МТСП ще продължи да търси решения за включването на неактивните хора на пазара на труда

С помощта на Агенцията по заетостта през 2023 г. 44 204 души са били мотивирани да започнат да учат или да работят, което е с 38% повече спрямо 2022 г.

Надзорният съвет на НОИ прие предложението на социалния министър осъвременяването на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 %

Надзорният съвет на НОИ прие предложението на социалния министър осъвременяването на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 %

При обсъждане на решението бе подчертана необходимостта да се отчитат законово определените функции и независимостта на членовете на Надзорния съвет при вземане на решения.

Заместник-министър Лазаров: Многообразието е ключов фактор за продуктивността и растежа на всяка компания

Заместник-министър Лазаров: Многообразието е ключов фактор за продуктивността и растежа на всяка компания

Хартата на многообразието в България създава условия за социално включване и равни възможности на всички български граждани и е доказателство, че когато държавните институции, различните организации и реалният бизнес сме обединени и споделяме опита си, можем да постигнем реални резултати.

Министър Ивайло Иванов: Ще предложа на Надзорния съвет на НОИ актуализацията на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 процента

Министър Ивайло Иванов: Ще предложа на Надзорния съвет на НОИ актуализацията на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 процента

Осъвременяването на пенсиите с 11 процента е предвидено в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., гласуван от парламента, и е обезпечено с необходимите средства.

МТСП одобри финансирането на 105 проекта за подобряване на материалната база в социални услуги за над 20 000 душ

МТСП одобри финансирането на 105 проекта за подобряване на материалната база в социални услуги за над 20 000 душ

За пръв път по този компонент се дава възможност за закупуване на автомобил, който ще подпомогне грижата за нуждаещите се, както и предоставянето на мобилни социални услуги.

И десетте пострадали домакинства от наводнението в с. Делейна вече са подали заявления за еднократна помощ

И десетте пострадали домакинства от наводнението в с. Делейна вече са подали заявления за еднократна помощ

Екипи от дирекция “Социално подпомагане“ – Брегово, направиха обходи на място и описаха щетите още на следващия ден след бедствието. Те съдействаха на пострадалите и за подаване на заявленията. Според размера на нанесените щети домакинствата могат да получат помощ до 1578 лв. – трикратния размер на линията на бедност, която за 2024 г. е 526 лв.

Министър Иванов: Ще предложим мерки за кариерна подкрепа и обучения на работниците от въгледобив

Министър Иванов: Ще предложим мерки за кариерна подкрепа и обучения на работниците от въгледобив

До края на тази година ще бъдат проучени квалификацията, уменията и нагласите за бъдещо професионално развитие на 15 100 работещи в ТЕЦ-овете и въглищните мини в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, които ще бъдат засегнати от зеления преход. На тази база Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество със синдикатите и работодателите, ще им предложи конкретни мерки.

важна информация