АСП възобнови изплащането на финансова подкрепа за хора с изтекли решения на ТЕЛК

АСП възобнови изплащането на финансова подкрепа за хора с изтекли решения на ТЕЛК

В тази връзка на 15 март на 1 142 души беше изплатена финансова подкрепа за над 212 000 лева. В началото на следващата седмица, на  база допълнително обработени данни, ще стартират плащания за още 2 184 души за над 504 000 лева.

Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

В приоритет „Младежка заетост“ на Програмата са предвидени мерки за обучения, придобиване на умения, стажуване и развитие на талантите на младите хора, за да намерят най-подходящата за тях професионална реализация.

Зам.-министър Ефремова: Очакваме над 30% енергийни спестявания в социалните услуги с финансиране от НПВУ

Зам.-министър Ефремова: Очакваме над 30% енергийни спестявания в социалните услуги с финансиране от НПВУ

В проектните предложения могат да бъдат заложени дейности, свързани с изграждането на инсталации за алтернативни източници на енергия, ремонт, закупуване и монтиране на оборудване и обзавеждане, подмяна на ел. инсталация и на системите за отопление и осветление.

МТСП ще създаде центрове на социалната икономика във Варна и Бургас

МТСП ще създаде центрове на социалната икономика във Варна и Бургас

Регионалните центрове на социалната и солидарна икономика ще имат важна роля за изграждане на връзки между участниците на пазара, ще оказват техническа, логистична и комуникационна подкрепа за изграждане на мрежи от предприятия за производство и разпространение на продукцията.

МТСП ще финансира 47 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

МТСП ще финансира 47 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

Общата стойност на одобрените предложения е 12,1 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Зам.-министър Мингов: Инвестициите в човешкия капитал са императив за постигането на висока конкурентоспособност 

Зам.-министър Мингов: Инвестициите в човешкия капитал са императив за постигането на висока конкурентоспособност 

В изказването си зам.-министър Мингов напомни, че Министерство на труда и социалната политика чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост подкрепя усилията на предприятията за професионалното развитие на служителите си и подобряване на работната среда.

България и Германия ще продължат сътрудничеството си в областта на правата на работниците и трудовата мобилност

България и Германия ще продължат сътрудничеството си в областта на правата на работниците и трудовата мобилност

Двете страни ще работят в за повишаване информираността на работниците по отношение на правата им и безопасността и здравето при работа.

Вицепремиерът Лазаров проведе среща с министъра на правата на човека и малцинствата на Черна гора Фатмир Гека

Вицепремиерът Лазаров проведе среща с министъра на правата на човека и малцинствата на Черна гора Фатмир Гека

Двамата дадоха висока оценка на двустранните взаимоотношения и изразиха готовност за задълбочаване на партньорството в политиките за равенство между жените и мъжете, спазване на човешките права, защита от дискриминация и гарантиране на правата на хората с увреждания.

Вицепремиерът Лазаров и кметът на Карлово обсъдиха допълнителна помощ за пострадалите при наводнението през 2022 г.

Вицепремиерът Лазаров и кметът на Карлово обсъдиха допълнителна помощ за пострадалите при наводнението през 2022 г.

През  2023 г. Фонд „Социална закрила“ отпуска еднократна помощ до 2500 лв. на човек или семейството за закупуване на оборудване/обзавеждане на пострадало жилище при кризисна ситуация.

важна информация