Зам.-министър Клисурска: Инвестициите в социалните работници повишават качеството на социалните услуги

Зам.-министър Клисурска: Инвестициите в социалните работници повишават качеството на социалните услуги

„Развитието и предоставянето на качествени социални услуги винаги е било във фокуса на Министерството на труда и социалната политика“, заяви заместник-министър Клисурска.

Поздравление от вицепремиера Лазар Лазаров по повод Световния ден на социалната работа

Поздравление от вицепремиера Лазар Лазаров по повод Световния ден на социалната работа

В последните години Министерството на труда и социалната политика направи немалко за подобряване на условията на труд и възможностите за обучение и кариерно развитие на социалните работници.

АСП възобнови изплащането на финансова подкрепа за хора с изтекли решения на ТЕЛК

АСП възобнови изплащането на финансова подкрепа за хора с изтекли решения на ТЕЛК

В тази връзка на 15 март на 1 142 души беше изплатена финансова подкрепа за над 212 000 лева. В началото на следващата седмица, на  база допълнително обработени данни, ще стартират плащания за още 2 184 души за над 504 000 лева.

Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

В приоритет „Младежка заетост“ на Програмата са предвидени мерки за обучения, придобиване на умения, стажуване и развитие на талантите на младите хора, за да намерят най-подходящата за тях професионална реализация.

Зам.-министър Ефремова: Очакваме над 30% енергийни спестявания в социалните услуги с финансиране от НПВУ

Зам.-министър Ефремова: Очакваме над 30% енергийни спестявания в социалните услуги с финансиране от НПВУ

В проектните предложения могат да бъдат заложени дейности, свързани с изграждането на инсталации за алтернативни източници на енергия, ремонт, закупуване и монтиране на оборудване и обзавеждане, подмяна на ел. инсталация и на системите за отопление и осветление.

МТСП ще създаде центрове на социалната икономика във Варна и Бургас

МТСП ще създаде центрове на социалната икономика във Варна и Бургас

Регионалните центрове на социалната и солидарна икономика ще имат важна роля за изграждане на връзки между участниците на пазара, ще оказват техническа, логистична и комуникационна подкрепа за изграждане на мрежи от предприятия за производство и разпространение на продукцията.

МТСП ще финансира 47 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

МТСП ще финансира 47 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

Общата стойност на одобрените предложения е 12,1 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Зам.-министър Мингов: Инвестициите в човешкия капитал са императив за постигането на висока конкурентоспособност 

Зам.-министър Мингов: Инвестициите в човешкия капитал са императив за постигането на висока конкурентоспособност 

В изказването си зам.-министър Мингов напомни, че Министерство на труда и социалната политика чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост подкрепя усилията на предприятията за професионалното развитие на служителите си и подобряване на работната среда.

важна информация