Министър Шалапатова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Министър Шалапатова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

По време на форума ресорните министри на държавите - членки на ЕС, одобриха позиция на Съвета по важната Директива за създаване на Карта на ЕС за хората с увреждания.

Над 3200 души ще бъдат изведени от Домовете за хора с увреждания

Над 3200 души ще бъдат изведени от Домовете за хора с увреждания

Операцията е от стратегическо значение и е с бюджет от 12 млн. лв. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а допустим асоцииран партньор е Министерството на здравеопазването.

Средната пенсия през 2024 г. ще е над 883 лв.

Средната пенсия през 2024 г. ще е над 883 лв.

Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., да се осъвременят с 11%, От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 523,04 лв. на 580,57 лв.

Още 46 000 домакинства ще получат еднократна добавка от 148,35 лв. за компенсиране на високите разходи за отопление

Още 46 000 домакинства ще получат еднократна добавка от 148,35 лв. за компенсиране на високите разходи за отопление

До момента по мярката „Подкрепа за уязвими домакинства - SAFE“ еднократна добавка от 148,35 лв. получиха 320 000 семейства с деца с ниски доходи.

Министър Шалапатова: България подготвя мерки за пълноценна интеграция на украинските граждани

Министър Шалапатова: България подготвя мерки за пълноценна интеграция на украинските граждани

Данните на Агенцията по заетостта показват, че в периода 1.03.2022 г. – 31.10.2023 г. близо 6000 украинци са намерили работа с подкрепата на бюрата по труда. От тях над 3500 са започнали да се трудят по проект „Солидарност“.

България и Унгария ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на социалната политика

България и Унгария ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на социалната политика

Бяха обсъдени форми на бъдещо взаимодействие за споделяне на добрите практики на България и Унгария с други европейски държави, които вървят по пътя на деинституционализацията.

Експерти на МТСП запознаха делегация от Украйна със системата за закрила на детето в България

Експерти на МТСП запознаха делегация от Украйна със системата за закрила на детето в България

На срещата беше представена нормативната рамка на системата за закрила на детето в страната ни и механизмите за сътрудничество и координация между институциите.

важна информация