МТСП обединява осем министерства за изготвянето на Интегриран план за справедлив преход с фокус върху хората

МТСП обединява осем министерства за изготвянето на Интегриран план за справедлив преход с фокус върху хората

В най-спешен порядък предстои изпълнението на проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ за картографиране на уменията и нагласите за развитие на 15 100 души, пряко засегнати от закриването и преструктурирането на мощностите.

МТСП организира информационни дни по трудови и социални права за българската общност в Кипър на 12 и 14 март

МТСП организира информационни дни по трудови и социални права за българската общност в Кипър на 12 и 14 март

Сънародниците ни ще бъдат консултирани за процедурите при кандидатстване за осигурителни обезщетения по българското и кипърското законодателство.

Фонд за социалните предприятия създават във Варна по инициатива на Регионалния център за социална икономика на МТСП

Фонд за социалните предприятия създават във Варна по инициатива на Регионалния център за социална икономика на МТСП

Само за последните 7 месеца, благодарение на работата на фокус-точката за региона, във Варна са регистрирани 12 социални предприятия.

Министър Шалапатова: Със законодателни промени ще разширим възможностите за социалното предприемачество у нас

Министър Шалапатова: Със законодателни промени ще разширим възможностите за социалното предприемачество у нас

Целта на промените ще бъде социалните предприятия да имат по-лесен достъп до обществени поръчки, европейско, държавно и общинско финансиране, субсидии и държавна помощ.

Министър Шалапатова: Осигурени са 100 млн. лева за по-добри условия на труд

Министър Шалапатова: Осигурени са 100 млн. лева за по-добри условия на труд

Фонд „Условия на труд“ към МТСП също обяви старта на набирането на проекти на работодатели за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести за 2024 г.

Министър Шалапатова: Стартирахме проекти, свързани с пазара на труда, забавени с години

Министър Шалапатова: Стартирахме проекти, свързани с пазара на труда, забавени с години

 „Няма нито един аспект в политиките на пазара на труда, нито един проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР), по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), който да е забавен“, заяви министър Шалапатова.

Министър Шалапатова откри базар за мартеници в подкрепа на деца и възрастни в уязвимо положение

Министър Шалапатова откри базар за мартеници в подкрепа на деца и възрастни в уязвимо положение

В благотворителния базар на мартеници с кауза на МТСП се включиха 12 социални предприятия, социални услуги и неправителствени организации, които представиха ръчно изработени мартеници, сувенири, картички, плетени играчки и лакомства.

България очаква одобрение за техническа помощ от ЕК в областта на демографската политика

България очаква одобрение за техническа помощ от ЕК в областта на демографската политика

Министърът коментира засилването на партньорството с Европейския орган по труда (ЕОТ), който работи в тясна връзка с българските власти и Главната инспекция по труда, по проблеми, свързани с нарушени права на български работници в чужбина.

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за обмен на опит и добри практики между МТСП и университета „Галодет“ за подготовката на глухи специалисти по жестов език и за стимулиране на тяхната трудовата реализация.

Изпълнителният директор на ЕОТ: Искаме да улесним трудовата мобилност в полза на всички участници в процеса

Изпълнителният директор на ЕОТ: Искаме да улесним трудовата мобилност в полза на всички участници в процеса

Предизвикателствата пред мобилните работници и работодателите в ЕС бяха обсъдени от представителите на институциите и социалните партньори на кръгла маса в МТСП.

важна информация