Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира за пръв път закупуване на автомобил от доставчици на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира за пръв път закупуване на автомобил от доставчици на социални услуги

До 200 000 лв. общ ресурс предвижда Фондът и по Програмата за отпускане на средства на лица и семейства при кризисни ситуации, като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие.

Министър Шалапатова: Решени сме да рестартираме демографското развитие на България

Министър Шалапатова: Решени сме да рестартираме демографското развитие на България

Акцент в демографската стратегия на България ще бъдe привличането на млади и образовани хора от българските диаспори в Украйна и Молдова, както и от ЕС и САЩ, каза д-р Шалапатова на международна конференция в Атина.

Министър Шалапатова представи пред ООН доклада на България по Конвенцията за правата на детето

Министър Шалапатова представи пред ООН доклада на България по Конвенцията за правата на детето

В своето изказване министър Шалапатова акцентира, че много от препоръките на Комитета, получени през 2016 г., вече са отразени в политики, програми и законодателни промени, които защитават и насърчават благосъстоянието на децата.

Зам.-министър Найденов: Схемите за минимален доход са ключов фактор за борба с бедността в Европейския съюз

Зам.-министър Найденов: Схемите за минимален доход са ключов фактор за борба с бедността в Европейския съюз

Той участва в конференцията на високо равнище „Минималният доход - предпазна мрежа за всички“, която се проведе в Брюксел в рамките на белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Най-бързият начин за подаване на сигнал за дете в риск е  на телефон 116 111

Най-бързият начин за подаване на сигнал за дете в риск е на телефон 116 111

Съгласно Закона за закрила на детето всеки човек, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) или Министерството на вътрешните работи (МВР).

Стартира кампания за финансиране на проекти по „Красива България” за 2024 г.

Стартира кампания за финансиране на проекти по „Красива България” за 2024 г.

Допустими кандидати са общините, областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. Документи се подават до 15 март.

Министър Шалапатова пред министрите в ЕС: Икономическото развитие не трябва е за сметка на социалните права

Министър Шалапатова пред министрите в ЕС: Икономическото развитие не трябва е за сметка на социалните права

В рамките на неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика на държавите – членки на ЕС, беше обсъдено изпълнението на целите на Европейския стълб на социалните права.

Ученици от гимназията по текстил „Добри Желязков“ в Сливен сурвакаха ръководството на МТСП за ромската Нова година

Ученици от гимназията по текстил „Добри Желязков“ в Сливен сурвакаха ръководството на МТСП за ромската Нова година

Учениците пресъздадоха обичаите, свързани с празника и легендата за Банго Васил, и отправиха пожелания за здраве, щастие и благоденствие.

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Ще се отпускат средства за финансиране на проекти със социална насоченост, които включват дейности за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на достъп до работни места и санитарни помещения за хора с трайни увреждания.

Светът, който носи усмивка, представиха ученици от цялата страна във фотоконкурс на МТСП

Светът, който носи усмивка, представиха ученици от цялата страна във фотоконкурс на МТСП

Конкурсът е част от инициативата „Гласът на децата и  техните семейства!“, по време на която представители на МТСП и Държавната агенция за закрила на детето проведоха дискусии на терен с деца от различни възрастови групи в училища, детски градини, центрове за настаняване от семеен тип, спортни зали, с пациенти на педиатрии.

важна информация