Нова програма ще осигури грижа в домашна среда за възрастни и хора с увреждания в Северозападна България

Нова програма ще осигури грижа в домашна среда за възрастни и хора с увреждания в Северозападна България

Близо 450 души с хронични заболявания и трайни увреждания ще продължат да получават здравно-социални услуги чрез мобилни екипи в своите домове и от разстояние.

Заместник-министър Лазаров участва в заседание на Съвета на ЕС, посветено на равенството между жените и мъжете

Заместник-министър Лазаров участва в заседание на Съвета на ЕС, посветено на равенството между жените и мъжете

България е създала законодателна рамка, която осигурява равни възможности за участие в обществения живот и ефективна защита срещу дискриминация на жените и мъжете. В тази връзка основополагащ е Законът за равнопоставеност на жените и мъжете, който насърчава постигането на равнопоставеност във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот.

Приветствие на министър Ивайло Иванов по случай Международния ден на труда

Приветствие на министър Ивайло Иванов по случай Международния ден на труда

През 2023 г. над 45 000 души бяха активирани да започнат обучения или да си търсят работа, а 500 000 души в следващите години ще придобият базови дигитални умения чрез съответните обучения.

Зам.-министър Ефремова: Годината на уменията ни помогна да фокусираме темата на най-високо ниво в България

Зам.-министър Ефремова: Годината на уменията ни помогна да фокусираме темата на най-високо ниво в България

Заместник-министър Ефремова подчерта, че фокусираните дейности и информационни кампании са помогнали на българите да разберат по-добре възможностите, които предоставя обучението на възрастни и професионалното образование.

Министър Ивайло Иванов в Киев: „Българската социална система е в помощ на децата от Украйна и техните родители“

Министър Ивайло Иванов в Киев: „Българската социална система е в помощ на децата от Украйна и техните родители“

Делегация на Министерство на труда и социалната политика, водена от служебния министър Ивайло Иванов, взе участие  в Среща на върха на министрите на социалната политика в Киев, Украйна.

Зам.-министър Лазаров: Българското правителство изпълнява международните инициативи за намаляване на трудовите злополуки

Зам.-министър Лазаров: Българското правителство изпълнява международните инициативи за намаляване на трудовите злополуки

България е припознала инициативата на Международната организация на труда (МОТ), която признава здравето и безопасността при работа за основни, фундаментални трудови права. През м. февруари българският парламент ратифицира две основни конвенции на МОТ – №155 относно безопасността и здравето при работа, и №187 – за насърчаване на безопасността и здравето при работа.

През 2024 г. МТСП ще финансира 64 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

През 2024 г. МТСП ще финансира 64 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

Общата стойност на одобрените предложения е 14,8 млн. лв. От тях 7 млн. лв. са осигурени по  „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Министър Иванов: 10 000 безработни ще започнат работа по Националния план за заетостта през 2024 г.

Министър Иванов: 10 000 безработни ще започнат работа по Националния план за заетостта през 2024 г.

Министър Ивайло Иванов очерта и предложените промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Те предвиждат намаляване на административната тежест и разширяване на  възможностите гражданите да ползват електронни административни услуги. 

Министър Иванов обсъди с НСОРБ възможностите за допълнително финансиране на значими социални проекти

Министър Иванов обсъди с НСОРБ възможностите за допълнително финансиране на значими социални проекти

Министър Иванов заяви, че ще бъдат предприети действия за обезпечаване на Програмата за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП) с допълнителен ресурс в размер на 12,3 млн. лева.

Министър Иванов представи България в конференция за бъдещето на социалната политика на Европейския съюз

Министър Иванов представи България в конференция за бъдещето на социалната политика на Европейския съюз

В рамките на форума бяха обсъдени предизвикателствата и политиките на ЕС по важни теми като равен достъп на жените и мъжете до пазара на труда и достъпа до социална закрила в променящия се пазар на труда.

важна информация