Министерствата на труда на България и Германия обсъдиха гарантирането на правата на мобилните работници

Министерствата на труда на България и Германия обсъдиха гарантирането на правата на мобилните работници

Заместник-министър Иван Кръстев и германският му колега Ролф Шмахтенберг отчетоха изпълението на работната програма за партньорство между двете институции

Министър Гьоков: МТСП ще инвестира над 1,2 млрд. лв. чрез Плана за възстановяване и устойчивост

Министър Гьоков: МТСП ще инвестира над 1,2 млрд. лв. чрез Плана за възстановяване и устойчивост

Министерството е първата институция, готова да стартира процедура по Плана.Около 380 млн. лв. ще бъдат заделени за базови дигитални обучения на 500 000 безработни и работещи.

Министър Георги Гьоков: Правителството усилено работи за подготовка на пакет от мерки за подкрепа на хората и бизнеса

Министър Георги Гьоков: Правителството усилено работи за подготовка на пакет от мерки за подкрепа на хората и бизнеса

Решенията ще бъдат взети с активното участие  на социалните партньори и структурите на организираното гражданско общество. Само по този начин ще можем да гарантираме, че те ще бъдат устойчиви и ще отговорят по адекватен начин на новите приоритети и рискове.

Министър Гьоков: Чрез актуализацията на бюджета ще намерим решения на новите рискове

Министър Гьоков: Чрез актуализацията на бюджета ще намерим решения на новите рискове

„Всички партньори в управляващата коалиция ясно сме заявили какви са целите и необходимите действия за преодоляване на инфлацията и кризата от усложнената международна обстановка", каза министърът на труда на конференцията на КНСБ.

Агенцията за качество на социалните услуги е санкционирала доставчика „А 2017“ ЕООД за множество нарушения в Дом „Свети

Агенцията за качество на социалните услуги е санкционирала доставчика „А 2017“ ЕООД за множество нарушения в Дом „Свети

Заради многобройните нарушения Агенцията за качество на социалните услуги отказва да издаде лиценз за предоставяне на социални услуги на „А 2017“ ЕООД. За решението е уведомен областния управител на Варна.

Промени в Закона за социалното подпомагане гарантират по-добра закрила за хората от уязвимите групи

Промени в Закона за социалното подпомагане гарантират по-добра закрила за хората от уязвимите групи

Размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален, както е в момента.

важна информация