Министър Шалапатова: Специален договор ще гарантира осигурителните и здравните права на приемните родители

Министър Шалапатова: Специален договор ще гарантира осигурителните и здравните права на приемните родители

Приемната грижа ще бъде регламентирана в Закона за социалните услуги като отделна социална услуга, каза министърът на труда и социалната политика.

Заместник-министър Гинка Машова се запозна с грижата за хората в социални услуги в община Бургас

Заместник-министър Гинка Машова се запозна с грижата за хората в социални услуги в община Бургас

Разгръщането на социалните дейности за подкрепа на хората с увреждания и предоставянето на асистентска подкрепа за попадналите в затруднено положение бяха част от темите, които заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Надя Танева обсъдиха със заместник-кмета на Община Бургас Михаил Ненов.

Зам.-министър Найденов: Адаптирането на работната среда към промените на трудовия пазар са акцент в политиката на МТСП

Зам.-министър Найденов: Адаптирането на работната среда към промените на трудовия пазар са акцент в политиката на МТСП

Той обясни, че в новия програмен период на ПРЧР усилията ще бъдат насочени и към преодоляване на дисбаланса между наличните и търсените от работодателите умения на работната сила и стимулиране на ученето през целия живот.

Зам.-министър Машова: МТСП ще подкрепи със 100 млн. лв. подобряването на условията на труд за работещите

Зам.-министър Машова: МТСП ще подкрепи със 100 млн. лв. подобряването на условията на труд за работещите

С бюджет от 100 млн. лв. по мярката „Адаптирана работна среда“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), ще бъдат подкрепени предприятията в усилията им за подобряване на условията на труд и осигуряване на по-безопасната работна среда.

Министър Шалапатова: Във фокуса на МТСП е включването на младите хора на пазара на труда

Министър Шалапатова: Във фокуса на МТСП е включването на младите хора на пазара на труда

"Програма „Младежка заетост +“ подкрепя компаниите да наемат млади хора без опит или само с една година стаж, тъй като липсата на опит е сериозно предизвикателство пред включването в заетост“, обясни министър Шалапатова.

Зам.-министър Налбантова: Настаняването на деца в институции трябва да бъде прекратено

Зам.-министър Налбантова: Настаняването на деца в институции трябва да бъде прекратено

„Нашата цел е да завършим процеса на деинституционализация и да подкрепим извеждането на децата от последните четири дома“, отбеляза заместник-министър Налбантова.

Над 60 души посетиха информационния ден за трудови и социални права във Валенсия

Над 60 души посетиха информационния ден за трудови и социални права във Валенсия

Българите, пребиваващи и работещи в испанския град, получиха информация и индивидуални консултации относно видовете пенсии, обезщетения, помощи, отпуски по болест и здравно осигуряване в България и в Испания.

Започва картографирането на уменията на заетите в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Започва картографирането на уменията на заетите в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

„Искам да уверя работниците в КонтурГлобал, че МТСП и териториалните структури на Агенцията по заетостта са в пълна мобилизация да им осигурят максимално съдействие в адаптирането им към пазара на труда след напускането на централата“, каза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова.

Министър Шалапатова: Отговорното лидерство в криза акцентира върху нуждите на всички засегнати хора и общности

Министър Шалапатова: Отговорното лидерство в криза акцентира върху нуждите на всички засегнати хора и общности

Проактивните, етичните и прозрачни действия, изграждането на мрежа от добри партньори и непрекъснатото учене са сред най-важните предпоставки за успешно лидерство, подчерта д-р Иванка Шалапатова.

АХУ организира виртуални информационни събития за кандидати по програмите за хора с увреждания

АХУ организира виртуални информационни събития за кандидати по програмите за хора с увреждания

По време на събитията ще бъде представена подробна информация за стартиралите конкурси за финансиране на проекти и изискванията за участие в тях.

Министър Шалапатова представи Стратегията за развитие в социалната сфера пред студенти в Софийския университет

Министър Шалапатова представи Стратегията за развитие в социалната сфера пред студенти в Софийския университет

Тя постави акцент върху важността на качествената подготовка и обучения на социалните работници, за да съществува високоефективна подкрепа чрез услуги за деца, семейства и възрастни.

важна информация