С подкрепата на близките си хора със Синдром на Даун живеят по-дълго от прогнозите, доказва фотоизложба в МТСП

С подкрепата на близките си хора със Синдром на Даун живеят по-дълго от прогнозите, доказва фотоизложба в МТСП

Експозицията беше открита от министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, която увери, че целият екип на Министерството полага огромни усилия да се постигне добро качество на живот за всички живеещи в България.

Министър Шалапатова: Интеграцията е единственото трайно решение за бежанците

Министър Шалапатова: Интеграцията е единственото трайно решение за бежанците

От съществено значение за пълноправното им включване в обществото е да им бъдат предоставени мерки за достъп до образование, заетост, признаване на квалификацията, здравеопазване, социално подпомагане, жилищно настаняване, добави тя.

Заместник-министър Николай Найденов представи пред студенти съвременните форми на работа в контекста на трудовото право

Заместник-министър Николай Найденов представи пред студенти съвременните форми на работа в контекста на трудовото право

Особеностите за работодателите и правата на работниците при използване на изкуствен интелект, работа през цифрови платформи и подобряването на условията на труд в тези случаи също бяха сред дискутираните теми със студентите.

МТСП организира Национална конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетилетие” на 7 декември 2023 г.

МТСП организира Национална конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетилетие” на 7 декември 2023 г.

Основната цел на конференцията е да провокира дискусия между всички заинтересовани страни по отношение на дигиталната трансформация и нейното отражение върху пазара на труда и потребностите от умения.

Приветствие на министър Иванка Шалапатова по повод  Международния ден на хората с увреждания

Приветствие на министър Иванка Шалапатова по повод Международния ден на хората с увреждания

На 3 декември вече 31 години светът обръща поглед към проблемите на хората с увреждания, но все по-често и към възможностите им да имат своето достойно място в обществото.

Националният съвет по условия на труд прие законопроекти за ратифициране на последните фундаментални конвенции на МОТ

Националният съвет по условия на труд прие законопроекти за ратифициране на последните фундаментални конвенции на МОТ

Ратифицирането на двете конвенции ще затвърди международния имидж на България като държава, съблюдаваща най-добрите практики и гарантираща основните права в областта на труда.

Министър Шалапатова връчи дипломите на абсолвенти от катедра „Икономическа социология” в УНСС

Министър Шалапатова връчи дипломите на абсолвенти от катедра „Икономическа социология” в УНСС

Иванка Шалапатова подчерта ключовото значение за развитието на съвременните държавни политики на знанията, които абсолвентите имат в сферата на социалните изследвания, анализи и проекти.

Работната група за транспониране на директивата за минималните заплати в ЕС проведе първото си заседание

Работната група за транспониране на директивата за минималните заплати в ЕС проведе първото си заседание

За транспонирането на директивата ще се сформират две подгрупи – по въпросите, свързани с минималните заплати и по въпросите, касаещи колективното трудово договаряне.

Министър Шалапатова: Включването на неактивните хора на пазара на труда е наш основен приоритет

Министър Шалапатова: Включването на неактивните хора на пазара на труда е наш основен приоритет

Министърът посочи, че изкореняването на бедността и социалното разделение в обществото биха били невъзможни без активното сътрудничество между всички структури на МТСП.

Министър Шалапатова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Министър Шалапатова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

По време на форума ресорните министри на държавите - членки на ЕС, одобриха позиция на Съвета по важната Директива за създаване на Карта на ЕС за хората с увреждания.

Над 3200 души ще бъдат изведени от Домовете за хора с увреждания

Над 3200 души ще бъдат изведени от Домовете за хора с увреждания

Операцията е от стратегическо значение и е с бюджет от 12 млн. лв. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а допустим асоцииран партньор е Министерството на здравеопазването.

важна информация