Хора с увреждания

Визията на Министерството на труда и социалната политика за развитието на политиката в областта на социалното приобщаване на хората с увреждания е осигуряване на социална подкрепа на хората с увреждания. Хората с увреждания се ползват от особената грижа на държавата и обществото, като се отдава голямо значение на цялостното изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания, чрез последователна политика за пълноценно и равноправно упражняване на права от хората с увреждания.