Добри практики

Политика по качеството и информационната сигурност, декларирана и подписана от министър

Политика по качеството, декларирана и подписана от министър

Политика по качеството, декларирана и подписана от министър Бисер Петков

Система за управление на качеството на Министерството на труда и социалната политика

 

___________________________       _______________________________

  

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през първо полугодие на 2019 година – Приложения

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през второ полугодие на 2018 година – Приложения

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през първо полугодие на 2018 година - Приложения

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през второ полугодие на 2017 година - приложение

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през първо полугодие на 2017 година  - приложение

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през четвъртото тримесечие на 2016 година  - приложение

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през третото тримесечие на 2016 година  -  приложение

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през второто тримесечие на 2016 година  -  приложение

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през първото тримесечие на 2016 година  -  приложение

 

* * *

 

5