Добри практики

 

Министерството  на труда и социалната политика е сертифицирано по международен стандарт за качеството  ISO/IEC 9001:2015 и международен стандарт за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013

Сертификат за качество ISO/IEC 9001:2015(BG)

Сертификат за качество ISO/IEC 9001:2015(EN)

Сертификат за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013(BG)

Сертификат за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013(EN)

 

Политика по качеството и информационната сигурност, декларирана и подписана от министър Иванов

Политика по качеството и информационната сигурност, декларирана и подписана от министър Шалапатова

Политика по качеството и информационната сигурност, декларирана и подписана от министър Лазаров

Политика по качеството, декларирана и подписана от министър Сачева

Политика по качеството, декларирана и подписана от министър Бисер Петков

Система за управление на качеството на Министерството на труда и социалната политика

 

Архив