Министър Шалапатова: Отговорното лидерство в криза акцентира върху нуждите на всички засегнати хора и общности

Министър Шалапатова: Отговорното лидерство в криза акцентира върху нуждите на всички засегнати хора и общности

Проактивните, етичните и прозрачни действия, изграждането на мрежа от добри партньори и непрекъснатото учене са сред най-важните предпоставки за успешно лидерство, подчерта д-р Иванка Шалапатова.

АХУ организира виртуални информационни събития за кандидати по програмите за хора с увреждания

АХУ организира виртуални информационни събития за кандидати по програмите за хора с увреждания

По време на събитията ще бъде представена подробна информация за стартиралите конкурси за финансиране на проекти и изискванията за участие в тях.

Министър Шалапатова представи Стратегията за развитие в социалната сфера пред студенти в Софийския университет

Министър Шалапатова представи Стратегията за развитие в социалната сфера пред студенти в Софийския университет

Тя постави акцент върху важността на качествената подготовка и обучения на социалните работници, за да съществува високоефективна подкрепа чрез услуги за деца, семейства и възрастни.

АХУ стартира набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

АХУ стартира набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

От тази година проектните предложения на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания ще се оценяват и финансират по облекчен ред.

Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

С новите разпоредби се регламентират критериите за прилагане на новата насърчителна мярка за работодателите, които наемат на работа безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Министър Шалапатова участва във връчването на годишните награди за отговорен бизнес за 2023 г.

Министър Шалапатова участва във връчването на годишните награди за отговорен бизнес за 2023 г.

Министърът посочи, че иновациите и развитието на политиката в областта на корпоративната социална отговорност са ключови за Министерството на труда и социалната политика.

Министър Шалапатова пред социални работници: Всеки ден заслужавате нашата признателност!

Министър Шалапатова пред социални работници: Всеки ден заслужавате нашата признателност!

Министър Шалапатова отбеляза, че издигането на авторитета на социалните работници е един от приоритетите, по които екипът на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) работи най-активно.

АХУ ще финансира с до 30 000 лв. проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания

АХУ ще финансира с до 30 000 лв. проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания

Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал.

МТСП стартира програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква

МТСП стартира програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква

Целеви групи по Програмата, която ще се изпълнява до 31 октомври 2024 г., са представители на БПЦ, доставчици на социални услуги към църковната общност, деца и възрастни в риск.

Министър Шалапатова: България направи решителна стъпка към една модерна, европейска социална система

Министър Шалапатова: България направи решителна стъпка към една модерна, европейска социална система

Министърът на труда и социалната политика в оставка д-р Иванка Шалапатова даде своеобразен отчет за работата на кабинета си от началото на мандата му преди девет месеца.

АХУ стартира кампания за набиране на проекти за рехабилитация, интеграция и достъпна среда

АХУ стартира кампания за набиране на проекти за рехабилитация, интеграция и достъпна среда

С до 10 000 лв. ще се финансират дейности, насочени към промяна на обществените нагласи, за да бъдат възприемани хората с трайни увреждания като пълноценни граждани.

важна информация