Министър Ивайло Иванов: Ще предложа на Надзорния съвет на НОИ актуализацията на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 процента

Министър Ивайло Иванов: Ще предложа на Надзорния съвет на НОИ актуализацията на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 процента

Осъвременяването на пенсиите с 11 процента е предвидено в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., гласуван от парламента, и е обезпечено с необходимите средства.

МТСП ще финансира 105 проекта за подобряване на материалната база в социални услуги за над 20 000 души

МТСП ще финансира 105 проекта за подобряване на материалната база в социални услуги за над 20 000 души

За пръв път по този компонент се дава възможност за закупуване на автомобил, който ще подпомогне грижата за нуждаещите се, както и предоставянето на мобилни социални услуги.

И десетте пострадали домакинства от наводнението в с. Делейна вече са подали заявления за еднократна помощ

И десетте пострадали домакинства от наводнението в с. Делейна вече са подали заявления за еднократна помощ

Екипи от дирекция “Социално подпомагане“ – Брегово, направиха обходи на място и описаха щетите още на следващия ден след бедствието. Те съдействаха на пострадалите и за подаване на заявленията. Според размера на нанесените щети домакинствата могат да получат помощ до 1578 лв. – трикратния размер на линията на бедност, която за 2024 г. е 526 лв.

Министър Иванов: Ще предложим мерки за кариерна подкрепа и обучения на работниците от въгледобив

Министър Иванов: Ще предложим мерки за кариерна подкрепа и обучения на работниците от въгледобив

До края на тази година ще бъдат проучени квалификацията, уменията и нагласите за бъдещо професионално развитие на 15 100 работещи в ТЕЦ-овете и въглищните мини в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, които ще бъдат засегнати от зеления преход. На тази база Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество със синдикатите и работодателите, ще им предложи конкретни мерки.

Нова програма ще осигури грижа в домашна среда за възрастни и хора с увреждания в Северозападна България

Нова програма ще осигури грижа в домашна среда за възрастни и хора с увреждания в Северозападна България

Близо 450 души с хронични заболявания и трайни увреждания ще продължат да получават здравно-социални услуги чрез мобилни екипи в своите домове и от разстояние.

Заместник-министър Лазаров участва в заседание на Съвета на ЕС, посветено на равенството между жените и мъжете

Заместник-министър Лазаров участва в заседание на Съвета на ЕС, посветено на равенството между жените и мъжете

България е създала законодателна рамка, която осигурява равни възможности за участие в обществения живот и ефективна защита срещу дискриминация на жените и мъжете. В тази връзка основополагащ е Законът за равнопоставеност на жените и мъжете, който насърчава постигането на равнопоставеност във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот.

Приветствие на министър Ивайло Иванов по случай Международния ден на труда

Приветствие на министър Ивайло Иванов по случай Международния ден на труда

През 2023 г. над 45 000 души бяха активирани да започнат обучения или да си търсят работа, а 500 000 души в следващите години ще придобият базови дигитални умения чрез съответните обучения.

Зам.-министър Ефремова: Годината на уменията ни помогна да фокусираме темата на най-високо ниво в България

Зам.-министър Ефремова: Годината на уменията ни помогна да фокусираме темата на най-високо ниво в България

Заместник-министър Ефремова подчерта, че фокусираните дейности и информационни кампании са помогнали на българите да разберат по-добре възможностите, които предоставя обучението на възрастни и професионалното образование.

Министър Ивайло Иванов в Киев: „Българската социална система е в помощ на децата от Украйна и техните родители“

Министър Ивайло Иванов в Киев: „Българската социална система е в помощ на децата от Украйна и техните родители“

Делегация на Министерство на труда и социалната политика, водена от служебния министър Ивайло Иванов, взе участие  в Среща на върха на министрите на социалната политика в Киев, Украйна.

Зам.-министър Лазаров: Българското правителство изпълнява международните инициативи за намаляване на трудовите злополуки

Зам.-министър Лазаров: Българското правителство изпълнява международните инициативи за намаляване на трудовите злополуки

България е припознала инициативата на Международната организация на труда (МОТ), която признава здравето и безопасността при работа за основни, фундаментални трудови права. През м. февруари българският парламент ратифицира две основни конвенции на МОТ – №155 относно безопасността и здравето при работа, и №187 – за насърчаване на безопасността и здравето при работа.

През 2024 г. МТСП ще финансира 64 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

През 2024 г. МТСП ще финансира 64 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

Общата стойност на одобрените предложения е 14,8 млн. лв. От тях 7 млн. лв. са осигурени по  „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

важна информация