Министър Шалапатова обсъди с ръководството на Инспекцията по труда възможности за привличане на млади кадри

Министър Шалапатова обсъди с ръководството на Инспекцията по труда възможности за привличане на млади кадри

Министър Шалапатова увери ръководството на Инспекцията по труда, че в лицето на екипа на МТСП може да разчита на подкрепа за подобряване на заплащането в сферата и за подобряване на условията на труд.

МТСП публикува за обществени консултации Визия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера

МТСП публикува за обществени консултации Визия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера

Сред най-важните задачи е повишаването на мотивацията на ангажираните със социалната работа, изграждане на професионална общност и подобряване на условията на труд.

МТСП стартира набирането на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

МТСП стартира набирането на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери в рубрика „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност”

Министър Шалапатова: Обществото трябва да бъде партньор на социалната система

Министър Шалапатова: Обществото трябва да бъде партньор на социалната система

Според нея ключова е нуждата от инвестиция в работещите в системата, на които да бъдат предоставени не само повече компетенции, но и правомощия, за да изпълняват задълженията си.

Министър Шалапатова представи доклада на България по Конвенцията на ООН за правата на детето пред народни представители

Министър Шалапатова представи доклада на България по Конвенцията на ООН за правата на детето пред народни представители

Пред народните представители Иванка Шалапатова обърна внимание, че е започнал широк обществен диалог за подготовката на Стратегията за детето и посочи, че ролята на стратегическия документ е ключова за развитието на обществото и институциите.

МТСП започва проучване как социалните услуги да бъдат по-ефективен партньор при родителски конфликти

МТСП започва проучване как социалните услуги да бъдат по-ефективен партньор при родителски конфликти

„Ще направим такава оценка, без значение дали доставчикът на тази социална услуга се управлява от община или от гражданска организация. Професионализмът и компетенциите трябва да бъдат налични, без значение към кой център за обществена подкрепа се обръщат родителите“, заяви министър Шалапатова.

Министър Шалапатова обсъди с министри в ЕС защитата на правата на мобилните работници

Министър Шалапатова обсъди с министри в ЕС защитата на правата на мобилните работници

Д-р Шалапатова изложи очакванията на страната ни по отношение на съвместната работа с ЕОТ, както и възможностите за по-засилено и ефективно сътрудничество между страните – членки на ЕС, за осигуряването на защита на социалните права на мобилните работници.

Министър Шалапатова: Работим за повече приходи в НОИ чрез повече осигурени и ограничаване на недекларирания труд

Министър Шалапатова: Работим за повече приходи в НОИ чрез повече осигурени и ограничаване на недекларирания труд

Д-р Иванка Шалапатова представи визията на настоящия екип на МТСП по отношение на осигуряване на активен живот на възрастните хора в България, като обърна внимание, че темата за достойни старини има няколко насоки и адекватността на пенсиите е само една от тях.

Условията за обслужване на над 320 000 граждани са подобрени с финансиране по проект „Красива България“ през 2023 г.

Условията за обслужване на над 320 000 граждани са подобрени с финансиране по проект „Красива България“ през 2023 г.

През миналата година бяха отпуснати средства за обновяването на 47 обекта, с което беше подобрена средата в училища, детски градини, културни институции и административни сгради, съобщи министър Шалапатова.

важна информация