Форма за изпращане на сигнали похвали и предложения

ДК 05_00-03         

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Администрацията на Министерството на труда и социалната политика непрекъснато се стреми да удовлетворява изискванията на своите клиенти. За тази цел събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания.

Ако желаете да споделите нещо с нас по повод предоставяните административни услуги, използвайте формата за Похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на Министерството на труда и социалната политика. Моля, попълнете задължително полетата, отбелязани със (*)!

Ако желаете, можете да ни изпратите документи, свързани със случая!

Полетата, отбелязани със (*), са задължителни!