Video

Строителна фирма подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР

Строителна фирма подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР


Национална кампания „Мисията е възможна“ показва, че няма различни деца

Национална кампания „Мисията е възможна“ показва, че няма различни деца


Проект по ОПРЧР подобрява условията на труд в шивашка компания

Проект по ОПРЧР подобрява условията на труд в шивашка компания


ОПРЧР отпуска микрокредити на предприемчиви българи

ОПРЧР отпуска микрокредити на предприемчиви българи


ОПРЧР подпомага инвестициите в човешкия капитал

ОПРЧР подпомага инвестициите в човешкия капитал


Частна пожарна компания подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР

Частна пожарна компания подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР


Фондация „Очи на четири лапи“ обучава кучета в помощ на хората с увреждания

Фондация „Очи на четири лапи“ обучава кучета в помощ на хората с увреждания