Документи

 


Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 429 от 20.12.2022 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД- 01 - 42 от 11.02.2022 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 342 от 10.12.2021 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 105 от 23.12.2020 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 815 от 23.12.2019 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1093 от 19.12.2018 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 от 26.02.2018 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1015 от 21.12.2017 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 715 от 19.09.2017 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 от 25.04.2017 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 919 от 28.12.2016 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 489 от 28.07.2016 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 245 от 27.04.2016 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1027 от 22.12.2015 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 933 от 19.12.2014 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 979 от 21.12.2013 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1002 от 19.12.2012 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 586 от 06.07.2012 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 952 от 29.12.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 533 от 30.06.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 529 от 30.06.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 426 от 30.05.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 204 от 28.02.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 931 от 27.12.2010 г.


Указания за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.


Методологични бележки

Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.


Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.03.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.06.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.07.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2012 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 10.07.2012 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2013 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2014 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2015 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2016 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.05.2016 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.08.2016 г.(1)

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2017 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.05.2017 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 20.09.2017 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2018 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.03.2018 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2019 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2020 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2021 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2022 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.02.2022 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2023 г.


Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.


Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

 

важна информация