Клас 5 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

Персоналът, зает с услуги за населението, търговията и охраната осигурява персонални услуги, свързани с пътувания, организиране на домакинство, приготвяне и доставяне на храни, предоставяне на грижи за хора, защита и сигурност срещу пожар и незаконни действия.
В този клас се включват още и персонални услуги, свързани с демонстриране и продажба на стоки в магазини на едро и дребно и в други подобни обекти, както и на щандове и пазари.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Персоналът, зает с услуги за населението, търговията и охраната изпълнява следните основни задачи:
- организира и предоставя услуги по време на пътуване;
- оказва помощ при поддържане на домакинство;
- приготвя и сервира храни и напитки;
- предоставя грижи при отглеждане на деца;
- предоставя основни здравни грижи и подобно обслужване в домашни условия или в здравни и социални заведения;
- продажба на стоки в магазини за търговия на едро и дребно и в други подобни обекти, както и на щандове и пазари;
- демонстрира стоки на потенциални клиенти;
- позира като модели за реклама;
- осигурява персонални, фризьорски, козметични или компаньонски услуги;
- предсказва бъдещето; извършва услуги по траурни обреди;
- оказва защита и сигурност на хора и имущество срещу пожар и незаконни действия;
- осигурява законност и ред.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас включва следните подкласове:

51 Персонал, зает в сферата на персоналните услуги.

52 Продавачи.

53 Персонал, полагащ грижи за хора.

54 Персонал, осигуряващ защита и сигурност.

важна информация