Клас 0 - Професии във въоръжените сили

Професиите във въоръжените сили включват всички длъжности, заемани от военнослужещи.
Военнослужещите са на служба във въоръжените сили, включително и в спомагателни служби. Те не могат да заемат цивилни длъжности и са обект на военна дисциплина.

Тук се включват военнослужещи от сухопътни войски, военноморски и военновъздушни сили и други военни служби и институции.

Този клас включва следните подкласове:

01 Длъжности, заемани от офицери

02 Длъжности, заемани от сержанти

03 Длъжности, заемани от войници

Този клас не включва:

− длъжности, заемани от цивилни служители в Министерство на отбраната и в други държавни институции, свързани с отбраната

− полицейски служители, без служителите във военна полиция

− митнически и гранични инспектори или служители на други въоръжени граждански служби.

 

 

важна информация