Зам.-министър Ефремова запозна общините с възможностите за финансиране на проекти със средства от ЕС

важна информация