Проект "Красива България"

Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната. ПКБ се финансира ежегодно в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда.