Подклас 31 - ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ

Приложните специалисти в природните и техническите науки изпълняват технически задачи, свързани с изследване и прилагане на оперативни методи в природни и технически науки.
Те наблюдават и контролират технически и производствени процеси в добивната и преработващата промишленост, строителството и други технически науки, работят с техническо оборудване, управляват самолети и кораби.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Приложните специалисти в природните и техническите науки изпълняват следните основни задачи:
- настройват, контролират и работят с техническо оборудване и инструменти, провеждат и контролират експерименти и тестват системи;
- вземат и изпитват проби;
- записват наблюдения и анализират данни;
- изготвят, коригират и разчитат технически чертежи и диаграми;
- координират, наблюдават, контролират и определят дейности на други работници;
- управляват и контролират разпределителни табла, компютъризирани системи за контрол и многофункционални машини за контрол на производствени процеси;
- изпълняват технически задачи за осигуряване на безопасно и ефективно движение и управление на кораби, самолети и друго оборудване.

Този подклас включва следните групи:

311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки

312 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството

313 Техници по контрол на производствени процеси

314 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти

315 Корабни и авиационни специалисти

 

важна информация