Подклас 34 - ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Другите приложни специалисти изпълняват технически задачи, свързани с практическо прилагане на знания в областта на юридически услуги, социална работа, култура, кулинарство, спорт и религия.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Другите приложни специалисти изпълняват следните основни задачи:
- осигуряват технически и практически услуги и спомагателни функции в съдебни производства и разследвания, програми за социално подпомагане, религиозни и културни дейности;
- участват и съдийстват на спортни събития;
- развиват и упражняват треньорска дейност в спорта, разработват програми за фитнес и развлечения;
- съчетават творчески и технически умения в областта на изкуството, културата и кулинарството;
- създават ястия и менюта и ръководят дейности по приготвяне на ястия.

Този подклас включва следните групи:

341 Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители

342 Спортисти и работещи в областта на спорта

343 Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството

 

важна информация