Група 321- Приложни специалисти в медицината и фармацията

Приложните специалисти в медицината и фармацията изпълняват технически задачи, свързани с оказване на помощ при диагностициране и лечение на заболявания, травми, наранявания и увреждания.

Приложните специалисти в медицината и фармацията изпълняват следните основни задачи:
- тестват и работят с рентгеново, ултразвуково и друго медицинско оборудване за образна диагностика;
- прилагат лекарствени продукти, съдържащи радиоактивни изотопи или лъчетерапия за откриване и лечение на болести;
- извършват клинични изследвания на проби от телесни течности и тъкани;
- приготвят лекарства и други лекарствени продукти под ръководство на фармацевти;
- проектират, настройват, обслужват и ремонтират медицински и стоматологични инструменти и оборудване.

Тази група включва следните единични групи:

3211 Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия

3212 Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории

3213 Помощник-фармацевти

3214 Ортопедични техници, зъботехници и сродни

Разгледай длъжностите

важна информация