КОНСУЛТАЦИИ ЗА ГРАЖДАНИ НА УКРАЙНА

На телефон 0800 88 001 кол центърът на Министерството на труда и социалната политика предоставя безплатни консултации на български, руски и английски език на украински граждани за достъпа до пазара на труда в България и възможностите за социална подкрепа за деца и семейства всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Достъп до пазара на труда

Трудови права в България

Закрила на детето

Социална подкрепа

Социални услуги

За телефоном 0800 88 001 кол-центр Міністерства праці та соціальної політики надає громадянам України безкоштовні консультації болгарською, російською та англійською мовами щодо доступу до ринку праці в Болгарії та можливостей соціальної підтримки дітей та сімей з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:30.

Доступ до ринку праці

Трудові права в Болгарії

Захист дітей

Соціальна підтримка

Соціальні послуги

On phone number 0800 88 001 the call center of the Ministry of Labor and Social Policy provides free consultations in Bulgarian, Russian and English to Ukrainian citizens on access to the labor market in Bulgaria and opportunities for social support for children and families every working day from 09:00 to 05:30 pm.

Access to the labor market

Labor rights in Bulgaria

Child Protection

Social support

Social services

важна информация