Трудови права в България

Контролните органи на Главната инспекция по труда имат готовност да  консултират украинските граждани за техните трудови права. За целта е създаден имейл, на който те могат да задават своите въпроси, свързани с българското трудово законодателство, както и да подават сигнали, ако вече са наети на работа и считат, че правата им са нарушени.

Електронната поща е BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg и е публикувана на сайта на Инспекцията по труда, в рубриката контакти, както и в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на чужденци на територията на Р България“. На посочения имейл експертите на Главната инспекция по труда ще отговарят своевременно на зададените въпроси, като за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка.

Българските работодатели, които искат да наемат граждани от Украйна, следва да осигурят за тях еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство.

важна информация