Група 962 - Други неквалифицирани работници

Другите неквалифицирани работници доставят куриерски пратки, изпълняват елементарни задачи по поддържане и дребни ремонти, зареждат машини за продажби и събират парите от тях, отчитат измервателни уреди, издават билети за паркиране или други цели.

Другите неквалифицирани работници изпълняват следните основни задачи:
- цепят дърва за горене;
- почистват и поддържат сгради и прилежащите им площи и съоръжения;
- доставят и предават съобщения, пакети или други куриерски пратки в или между учреждения или други места;
- изпълняват задачи като пощенски куриери;
- издават и събират билети и пропуски;
- изчисляват такса за паркиране;
- зареждат машини за продажба и събират парите от тях;
- отчитат показания на електромери, водомери или газомери.

Тази група включва следните единични групи:

9621 Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи

9622 Общи работници

9623 Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати

9624 Носачи на вода и дърва за горене

9629 Други неквалифицирани работници, н.д.

Единичната група 9624 Носачи на вода и дърва за горене от Международната стандартна класификация на професиите – ISCO-08 не се използва в националната практика.
Разгледай длъжностите

 

важна информация