Група 961 - Работници по събиране и сортиране на отпадъци

Работниците по събиране и сортиране на отпадъци събират, обработват и възстановяват отпадъци от сгради, дворове, улици и други обществени места.

Работниците по събиране и сортиране на отпадъци изпълняват следните основни задачи:
- събират, товарят и разтоварват отпадъци;
- метат улици, паркове и други обществени места;
- сортират и възстановяват отпадъци като хартия, стъкло, пластмаса или алуминий.

Тази група включва следните единични групи:

9611 Работници по събиране на отпадъци

9612 Работници по сортиране на отпадъци

9613 Метачи и сродни на тях

Разгледай длъжностите

 

важна информация