Група 324 - Ветеринарни техници и асистенти

Ветеринарните техници и асистенти изпълняват консултативни, диагностични, профилактични и терапевтични задачи в помощ на ветеринари.
Те се грижат за животни по време на лечение, настаняване за стационарно лечение във ветеринарни клиники, помагат на ветеринари за извършване на процедури и операции.

Ветеринарните техници и асистенти изпълняват следните основни задачи:
- консултират общности и отделни лица за заболявания и лечение на животни;
- извършват прегледи на животни за определяне на диагнози, при необходимост прехвърлят по-сложни случаи към ветеринари;
- лекуват болни или наранени животни при обичайни и често срещани заболявания и нарушения;
- почистват и стерилизират маси за прегледи и инструменти, подготвят материали, необходими за прегледи и лечение на животни;
- извършват технически задачи, свързани с изкуствено осеменяване на животни;
- подготвят животни за преглед или лечение, държат ги по време на лечебни процедури;
- помагат на ветеринари при поставяне на упойки и кислород по време на лечение;
- поставят животни в клетки по време на възстановителни периоди след операции и наблюдават тяхното състояние.

Тази група включва следната единична група:

3240 Ветеринарни техници и асистенти

Разгледай длъжностите

 

важна информация