Група 323 - Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

Приложните специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина изпълняват задачи, свързани с профилактика, грижи и лечение на физически и умствени увреждания, нарушения и травми като използват билкови и други терапии, силата на вярата и духа.
Те оказват помощ като използват традиционни техники и лекарства работейки самостоятелно или съгласно планове, разработени от здравни специалисти.

Приложните специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина изпълняват следните основни задачи:
- преглеждат пациенти, разговарят с тях и техните семейства за определяне на здравен статус и характер на физически или умствени увреждания, заболявания или други оплаквания;
- препоръчват и осигуряват грижи и лечение на болести и други оплаквания като използват традиционни техники и лекарства, например физически манипулации и упражнения, пускане на кръв, използване на препарати от билки, растения, насекоми и животински екстракти;
- прилагат лечение като акупунктура, аюрведа, хомеопатия и билкова терапия по планове и процедури, разработени от специалисти в областта на традиционната медицина и други здравни специалисти;
- предоставят грижи и лечение на физически травми като наместване и лечение на фрактури чрез използване на традиционни методи за физически манипулации и билкови лечения;
- съветват пациенти, семейства и общности по теми, свързани със здраве, хранене, хигиена, здравословен начин на живот за поддържане и подобряване на здравословно състояние;
- препращат пациенти и обменят информация с други здравни специалисти за осигуряване на комплексни и последователни грижи.

Тази група включва следните единични групи:

3230 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

Разгледай длъжностите

 

 

важна информация