Група 143 - Ръководители на други услуги

Ръководителите на други услуги планират, организират и контролират дейността на предприятия, които предлагат услуги в областта на спорта, културата, развлеченията, пътуванията и други услуги.

Ръководителите на други услуги изпълняват следните основни задачи:
- планират и организират на обхвата и разнообразието на предлаганите услуги и дейности;
- осигуряват поддържането на съоръженията в чисто и добро състояние;
- информират се за новите тенденции и разработки, които се отнасят до предлаганите услуги;
- консултират клиентите за наличните съоръжения и ги рекламират;
- проверяват и проследяват всички парични плащания и правят редовни проверки на запасите;
- изготвят и управляват бюджети;
- контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурси;
- планират и управляват ежедневните дейности;
- контролират подбора, обучението и работата на персонала;
- осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Тази група включва следните единични групи:

1431 Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове

1439 Ръководители на други услуги, н.д.

Разгледай длъжностите

важна информация