Група 142 - Ръководители в търговията на едро и дребно

Ръководителите в търговията на едро и дребно планират, организират, координират и контролират дейността на предприятия, които продават стоки на дребно и едро.
Те отговарят за бюджета, управлението на дейността, персонала и стратегическото управление в магазин или организационно звено в рамките на магазина, което продава определен вид продукти.

Ръководителите в търговията на едро и дребно изпълняват следните основни задачи:
- определят обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, нивата на стокови запаси и стандартите на обслужване;
- формулират и внедряват политики по продажба, маркетинг и ценообразуване;
- промоцират и рекламират продуктите и услугите на предприятието;
- поддържат записвания относно нивата на стоковите запаси и финансовите транзакции;
- участват при разработването на бюджета на предприятието;
- контролират подбора, обучението и работата на персонала;
- осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Тази група включва следните единични групи:

1420 Ръководители в търговията на едро и дребно

Бележки:

Тук се класифицират всички ръководители в търговията на едро и дребно, с изключение на изпълнителни директори на супермаркети или вериги универсални магазини, които са включени в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.

Собственици на малки магазини, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им се класифицират в единична група 5221 Собственици на малки магазини.

Персоналът, който контролира и ръководи дейностите на продавач-консултантите, касиерите и други служители в магазините, но не носят отговорност за определянето на обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, ценообразуването, бюджета, подбор и назначаване на персонал се класифицират в единична група 5222 Супервайзъри, магазини.

Разгледай длъжностите

важна информация