Национални планове за действие по заетостта

Национален план за действие по заетостта през 2024 г.
Приет с Решение на МС № 327 от 9 май 2024 г.

Национален план за действие по заетостта през 2023 г.
Приет с Решение на МС № 621 от 14 септември 2023 г.

Национален план за действие по заетостта през 2022 г.
Приет с Решение на МС № 265 от 26 април 2022 г.

Национален план за действие по заетостта през 2021 г.
Приет с Решение на МС № 83 от 29 януари 2021 г.

Национален план за действие по заетостта през 2020 г.
Приет с Решение на МС № 83 от 6 февруари 2020 г.
 
Национален план за действие по заетостта през 2019 г.
Приет с Решение на МС № 20 от 18 януари 2019 г.
 
Национален план за действие по заетостта през 2018 г.
Приет с Решение на МС № 24 от 19 януари 2018 г.
 
Национален план за действие по заетостта през 2017 г.
Решение на МС № 158 от 10 август 2017 г.
 
Национален план за действие по заетостта през 2016 г.
Решение на МС № 703 от 25 август 2016 г.
 
Национален план за действие по заетостта през 2015 г.
 
Национален план за действие по заетостта през 2014 г.
 
Национален план за действие по заетостта през 2013 г.