Европейска гаранция за младежта

Информация

НАЦИОНАЛНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Препоръка на съвета на Европейския съюз

Актуални аспекти на политиките на ЕС в сферата на заетостта

Призив за действия срещу младежката безработица на Европейската комисия

Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014 - 2020 г.

National Implementation Plan for European Youth Guarantee (NIPEYG) 2014 – 2020

Доклад за изпълнението през 2016 г. на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.

 

Връзки

МТСП - Гаранция за младежта

Агенция по заетостта - Младежка гаранция

Съвет на европейския съюз - Младежка заетост

Европейска комисия - Гаранция за младежта

Европейска комисия - Европейската мрежа за работни места

Европейска комисия - Твоята първа работа с EURES

Европейска комисия - Национални планове за работа с младежта

Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" - Програма "Младежта в действие 2007 - 2013"