Синя карта на ЕС

Граждани на държави извън Европейския съюз могат да извършват висококвалифицирана работа в България със „Синя карта на Европейския съюз“. Изискването е лицата да имат необходимата квалификация за извършваната работа (висше образование) и да получават заплата, която е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в страната ни.

 

Органите на МВР издават документа, с който чужденецът има правото да пребивава и да работи в България.