Програми и проекти за заетост

ФИШОВЕ НА ПРОГРАМИТЕ, ПРОЕКТИТЕ И МЕРКИТЕ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

 

Програма "Старт на кариерата"

● Списък на специалностите

Образец на заявка

Заповед за провеждането на Процедура през 2022 г.

Заповед за допълнителни работни места

Заповед за допълнителни работни места

   - Приложение 1

   - Приложение 2

   - Приложение 3

Пълна информация за работните места

 

Национална програма "Активиране на неактивни лица"

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Национална програма "Помощ за пенсиониране"

Национална програма "Мелпомена"

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програма за заетост и обучение на бежанци

Проект „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта"

Регионални програми_2021