Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Yanina.Dragieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Вицепремиерът Лазаров: Предприехме адекватни мерки за гарантиране на жизнения стандарт на хората от уязвимите групи

Вицепремиерът Лазаров: Предприехме адекватни мерки за гарантиране на жизнения стандарт на хората от уязвимите групи

„По инициатива на МТСП правителството прие пакет от мерки за подпомагане на най-нуждаещите се с помощи за отопление, които достигнаха до всеки десети гражданин на България.“, посочи вицепремиерът Лазаров.

Съветът на ЕС по заетост и социална политика обсъди директивата за по-добри условия на труд при работа през платформа

Съветът на ЕС по заетост и социална политика обсъди директивата за по-добри условия на труд при работа през платформа

Заместник-министър Наталия Ефремова представи и направените законодателни промени, улесняващи преходите към заетост, мерките за икономическо активиране на неактивните хора и за съкращаване на пътя за придобиването на квалификация.

Зам.-министър Клисурска: Приоритет за МТСП е осигуряването на подкрепяща среда за децата и техните семейства

Зам.-министър Клисурска: Приоритет за МТСП е осигуряването на подкрепяща среда за децата и техните семейства

Заместник-министър Клисурска подчерта, че политиките за ранно детско развитие имат комплексен характер и обхващат най-вече здравния, образователния и социалния сектор.

Фонд „Условия на труд“ към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

Фонд „Условия на труд“ към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

Целта е чрез тяхното изпълнение да се подобрят микроклиматът, електро и пожарната безопасност, техническата безопасност на работно оборудване и санитарно-битовите условия в предприятията.

Зам.-министър Клисурска: Взаимодействието между институциите е ключов фактор за подкрепа на децата с аутизъм

Зам.-министър Клисурска: Взаимодействието между институциите е ключов фактор за подкрепа на децата с аутизъм

В Закона за социалните услуги се регламентират интегрираният подход и координационните механизми между здравната, образователната и социалната система“

Зам.-министър Клисурска: Стремим се да адаптираме системата за социално подпомагане към новите предизвикателства

Зам.-министър Клисурска: Стремим се да адаптираме системата за социално подпомагане към новите предизвикателства

„Бяха предприети промени в Закона за социално подпомагане, чрез които размерът на социалните помощи беше обвързан с линията на бедност“, подчерта заместник-министър Клисурска.

Зам.-министър Клисурска: Патронажната грижа за млади майки оказва ефективна подкрепа на децата и семействата

Зам.-министър Клисурска: Патронажната грижа за млади майки оказва ефективна подкрепа на децата и семействата

Тя подчерта, че интегрираният подход и междуинституционалното взаимодействие са ключови за осигуряване на ефективна подкрепа за семействата и техните деца.

Поздравление от вицепремиера Лазар Лазаров по повод Световния ден на социалната работа

Поздравление от вицепремиера Лазар Лазаров по повод Световния ден на социалната работа

В последните години Министерството на труда и социалната политика направи немалко за подобряване на условията на труд и възможностите за обучение и кариерно развитие на социалните работници.

Зам.-министър Клисурска: Инвестициите в социалните работници повишават качеството на социалните услуги

Зам.-министър Клисурска: Инвестициите в социалните работници повишават качеството на социалните услуги

„Развитието и предоставянето на качествени социални услуги винаги е било във фокуса на Министерството на труда и социалната политика“, заяви заместник-министър Клисурска.

важна информация