Yanina Dragieva

Yanina Dragieva

Unknown

Nothing to see

yanina.dragieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Заместник-министър Лазаров участва в заседание на Съвета на ЕС, посветено на равенството между жените и мъжете

Заместник-министър Лазаров участва в заседание на Съвета на ЕС, посветено на равенството между жените и мъжете

България е създала законодателна рамка, която осигурява равни възможности за участие в обществения живот и ефективна защита срещу дискриминация на жените и мъжете. В тази връзка основополагащ е Законът за равнопоставеност на жените и мъжете, който насърчава постигането на равнопоставеност във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот.

И десетте пострадали домакинства от наводнението в с. Делейна вече са подали заявления за еднократна помощ

И десетте пострадали домакинства от наводнението в с. Делейна вече са подали заявления за еднократна помощ

Екипи от дирекция “Социално подпомагане“ – Брегово, направиха обходи на място и описаха щетите още на следващия ден след бедствието. Те съдействаха на пострадалите и за подаване на заявленията. Според размера на нанесените щети домакинствата могат да получат помощ до 1578 лв. – трикратния размер на линията на бедност, която за 2024 г. е 526 лв.

Министър Ивайло Иванов връчи сертификати на първите курсистки, завършили програмата „Жените в технологиите“

Министър Ивайло Иванов връчи сертификати на първите курсистки, завършили програмата „Жените в технологиите“

„Инвестициите в дигитални умения на гражданите имат ключова роля в политиките на Министерството на труда и социалната политика. Динамичният свят и променящият се трудов пазар налагат хората да се адаптират бързо в новата среда, за да бъдат конкурентоспособни“, заяви министър Иванов.

Регламентира се редът за прехвърляне на отпуск за бременност и раждане на един от родителите на майката или на бащата на детето

Регламентира се редът за прехвърляне на отпуск за бременност и раждане на един от родителите на майката или на бащата на детето

По този начин нормативният акт се синхронизира с Кодекса на труда, в който беше предвидена възможност със съгласие на майката отпускът да може да се ползва и от бабите и дядовците на детето при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.

Зам.-министър Лазаров представи пред европейски министри политиките на България за подкрепа на децата и семействата

Зам.-министър Лазаров представи пред европейски министри политиките на България за подкрепа на децата и семействата

Достъпът до безплатни здравни грижи за деца, политиките за защита на майчинството и платеният отпуск за отглеждане на дете са сред най-значимите постижения на страната ни в тази област.

важна информация