Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България във Виена, Република Австрия

Здравейте и добре дошли!

       Радваме се да Ви приветстваме на информационната страница на Службата по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на Министерството на труда и социалната политика  при посолството на Република България в Република Австрия.

 

Към СТСВ – Виена можете да се обръщате за информация, консултация и съдействие в следните области:

координацията на системите за социална сигурност  – преносимост на правата в горепосочените области от една в друга държава-членка на ЕС;

достъпа до пазара на труда в Австрия, права, задължения и условия при различните видове заетост;

регистрирането на търсещи работа и на безработни лица, разширяване на компетентността за търсене и кандидатстване за работа, участие в интеграционни курсове и представяне на възможности за решаването на социални проблеми;

социалната сигурност: социално осигуряване  - пенсионно, здравно, при злополука и безработица; обезщетения при краткосрочни рискове: бременност и раждане, безработица, заболяване, семейни обезщетения за дете и за отглеждане на дете;

нарушаването на трудовите и социалните права - работа без документи и социално осигуряване;

оказванетoна съдействие за завръщане в България на изпаднали в беда български граждани;

информиране относно възможности за започване на работа в България;

информиране относно актуални възможности, предоставени по линия на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. (www.esf.bg);

условията за трудова заетост на граждани на държави-членки на ЕС и достъпа до пазара на труда в  България на граждани на трети страни.

 

СТСВ – Виена организира информационно-консултативни дни и приемни в отделните федерални провинции на Австрия и  предоставя информация и оказва съдействие на българските граждани и в Чехия и Словакия и работи в тясно взаимодействие с Консулската служба и останалите служби в Посолството.

 

РУБРИКИ:

В рубриката „Новини“ ще научавате за предстоящите мероприятия на СТСВ – Виена и възможностите зa участие в тях, както и други новини.

В рубриката „Живот и труд“ ще получавате актуална информация за измененията в трудовото и социалното законодателство на Австрия и България, за заетостта на български граждани и социалната им сигурност в Австрия, както и полезна информация относно отворени операции по ОП РЧР 2014-2020 г.

В рубриката „Контакти“ще намерите възможностите за контакт със СТСВ - Виена.

Ще се радваме на срещите с Вас!