Контакт

Божидара Станкова - Бочева

Ръководител на Служба по трудовите и социалните въпроси

към Посолството на Република България в Република Австрия и Конфедерация Швейцария с местонахождение във Виена

 

Телефон: +43 (0) 1 505 31 13

Факс: +43 (0) 1 503 23 54

Електронна поща: socialau@embassybulgaria.at

 Web: www.mlsp.government.bg, www.esf.bg