Контакти

Адрес:

гр. София

ул. „Триадица” № 2

 

Телефони:

Деловодство - 02 81 19 628;

 

Проект "Обществена трапезария", социални помощи и проекти за мероприятия - 02 81 19 673;

 

Счетоводство, такси, проекти за социални услуги и ремонтни дейности

- 02 81 19 681;

 

Еmail:

saf@mlsp.government.bg

 

Телефон и Email за подаване на сигнали за корупция: 02/ 8119 401