Галерия

my_photo_collage-62 (1)

Бенефициент: Сдружение "Център за психологически изследвания"

Проект: „Ремонт на рехабилитационна зала за хора с увреждания“

 

my_photo_collage-62

Бенефициент: Сдружение "Аутизъм днес"

Проект: "Обновяване на материалната база на „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър)" . 

 

 

 

Collage Maker-

Още от реализираните проекти по целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд"

IMG_20230403_150643

Първият реализиран проект от община Брегово по целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд" на Фонд "Социална закрила"

 

важна информация