ЗА ФОНДА

Управителен съвет

Политика за защита на личните данни във Фонд "Условия на труд"

Какво финансира Фонд "Условия на труд"

Кой може да кандидатства

Ред за отпускане на средства

Критерии за оценка на проекти

Фонд "Условия на труд": При подготовката на проекти за подобряване на работната среда не са необходими консултанти!

Съобщение относно предприетите мерки за ограничаване на опасността от разпространението на COVID-19

Бюджет на Фонд "Условия на труд" за 2021г.

Програма за дейността на Фонд Условия на труд 2021

Обявление за набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд

Дата на публикуване : 16.02.2021г.

Покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести от Фонд "Условия на труд" 2021

Дата на публикуване: 16.02.2021г.
Краен срок за приемане на предложенията: 02.03.2021г.

Отчет за дейността на Фонд Условия на труд през 2020г.

Регистър на минималните и държавни помощи - 2020г.

Административен регистър

Регистър декларации чл. 35