ЗА ФОНДА

Управителен съвет

Политика за защита на личните данни във Фонд „Условия на труд”

 

Какво финансира Фонд "Условия на труд"

Кой може да кандидатства

Ред за отпускане на средства

Критерии за оценка на проекти

 

Фонд "Условия на труд": При подготовката на проекти за подобряване на работната среда не са необходими консултанти!

 

Съобщение относно предприетите мерки за ограничаване на опасността от разпространението на COVID-19

 

Бюджет на Фонд "Условия на труд" за 2020г.

Програма за дейността на Фонд "Условия на труд"

 

Обявление за набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд

Дата на публикуване : 13.02.2020г.

 

Покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести от Фонд "Условия на труд"

Дата на публикуване: 13.02.2020г.

Краен срок за приемане на предложинията: 06.03.2020г.

 

Отчет за дейността на Фонд "Условия на труд" през 2019г.

Регистър на минималните и държавни помощи - 2019г.

 

Административен регистър

Регистър декларации чл. 35