Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Зам.-министър Ефремова: „Зеленият“ преход ще трансформира много работни места и ще разкрие нови възможности

Зам.-министър Ефремова: „Зеленият“ преход ще трансформира много работни места и ще разкрие нови възможности

През 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат отворени три мерки, по които могат да кандидатстват и компании от ВЕИ-сектора.

Пострадали от бедствие получават по-лесен достъп до подкрепа от Фонд „Социална закрила“

Пострадали от бедствие получават по-лесен достъп до подкрепа от Фонд „Социална закрила“

Съгласно промените в условията за кандидатстване средствата ще се отпускат независимо от дохода на заявителите за жилището им по настоящ адрес. Отпада изискването то да е единствено, но домакинството трябва да живее в него постоянно. По този начин ще се даде възможност повече семейства да бъдат подпомогнати.

НСТС подкрепи увеличаването на размера на командировъчните в България и чужбина

НСТС подкрепи увеличаването на размера на командировъчните в България и чужбина

„Промените предвиждат увеличаване на минималния размер на дневните пари при командировка в България от 20 на 40 лв. Този размер не е променян от 2008 г., а двойното увеличение изпреварва натрупаната в този период 60% инфлация“, обясни министър Лазар Лазаров.

Министър Шалапатова:Повишаването на дигиталните умения на работната сила е приоритет на политиката за заетост и обучение

Министър Шалапатова:Повишаването на дигиталните умения на работната сила е приоритет на политиката за заетост и обучение

До 2026 г. Министерството на труда и социалната политика ще инвестира близо 1 млрд. лв. в обучения за повишаване на дигиталните умения на хората.

Вицепремиерът Лазаров и кметът на Карлово обсъдиха допълнителна помощ за пострадалите при наводнението през 2022 г.

Вицепремиерът Лазаров и кметът на Карлово обсъдиха допълнителна помощ за пострадалите при наводнението през 2022 г.

През  2023 г. Фонд „Социална закрила“ отпуска еднократна помощ до 2500 лв. на човек или семейството за закупуване на оборудване/обзавеждане на пострадало жилище при кризисна ситуация.

Вицепремиерът Лазар Лазаров: Мерките по Европейската гаранция за детето ще обхванат 200 000 деца от уязвими групи

Вицепремиерът Лазар Лазаров: Мерките по Европейската гаранция за детето ще обхванат 200 000 деца от уязвими групи

Изпълнението на плана ще допринесе и за намаляването на броя на децата в риск от бедност или социално изключване със 196 750 лица до 2030 г.

България и Германия ще задълбочат партньорството си в обученията за професионална квалификация

България и Германия ще задълбочат партньорството си в обученията за професионална квалификация

Наталия Ефремова подчерта, че България има желание да развива двустранните си отношения с Германия във всички области, които биха подобрили възможностите на професионална реализация на българските граждани.

Вицепремиерът Лазаров: Съвременната пенсионна система дава по-качествена социална защита на осигурените

Вицепремиерът Лазаров: Съвременната пенсионна система дава по-качествена социална защита на осигурените

„Необходими са съвместни усилия, за да насърчим активното участие на повече хора в осигурителната система“, подчерта министър Лазаров.

Вицепремиерът Лазаров: Адаптирането на работната сила към потребностите на икономиката е приоритет на националната политика по заетостта

Вицепремиерът Лазаров: Адаптирането на работната сила към потребностите на икономиката е приоритет на националната политика по заетостта

С финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост е планирано до средата на 2024 г. Министерството на труда и социалната политика да разработи дигитална платформа и електронни ресурси за провеждане на онлайн курсове за обучение.

Министър Шалапатова и ръководството на БСК обсъдиха мерки за преодоляване на недостига от кадри

Министър Шалапатова и ръководството на БСК обсъдиха мерки за преодоляване на недостига от кадри

Ръководствата на МТСП и БСК обсъдиха теми, свързани с трудовата миграция, повишаването на гъвкавостта на пазара на труда при запазване на сигурността на работещите, дуалното обучение и активното включване в заетост на хората с увреждания.

Министър Шалапатова обсъди с министри от ЕС политиките за пазара на труда и закрила децата

Министър Шалапатова обсъди с министри от ЕС политиките за пазара на труда и закрила децата

Специално внимание беше обърнато на прилагането на Европейската гаранция за детето, политиките за закрила на децата и услугите за ранно детско развитие, преодоляването на детската бедност и риска от социално изключване.

Зам.-министър Надя Клисурска: Реформата на социалните услуги е сред най-важните приоритети на МТСП

Зам.-министър Надя Клисурска: Реформата на социалните услуги е сред най-важните приоритети на МТСП

Със Закона за социалните услуги и разработването на Национална карта на социалните услуги за първи път се въведе планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на ниво община и област.

важна информация