Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Министър Шалапатова: Над 1 млрд. лева ще инвестира МТСП в мерки за повишаване качеството на работната сила до 2027 г.

Министър Шалапатова: Над 1 млрд. лева ще инвестира МТСП в мерки за повишаване качеството на работната сила до 2027 г.

„Ако мога да обобщя, в мерки за повишаване на уменията и качеството на работната сила МТСП ще инвестира до 2027 г. над 1 млрд. лв. както по Националния план за действие по заетостта, така и по Програма "Развитие на човешките ресурси", заяви Иванка Шалапатова.

Министър Шалапатова: Проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване е направен с мисъл за хората

Министър Шалапатова: Проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване е направен с мисъл за хората

При представянето му пред народните представители тя акцентира върху осигуряването на баланс от социално и финансово приемливи решения както за осигурените лица и пенсионерите, така и за стабилността на пенсионноосигурителната система.

Зам.-министър Надя Клисурска:  Над 70 млн. лв. ще бъдат инвестирани в развитието на социалната икономика

Зам.-министър Надя Клисурска: Над 70 млн. лв. ще бъдат инвестирани в развитието на социалната икономика

"Надяваме се да привлечем по-голяма част от бизнеса да се регистрира като социално предприятие, защото в момента на пазара на труда има голямо търсене на работна ръка и се увеличават бизнесите, които наемат хора от уязвими групи“, отбеляза Надя Клисурска.

Министър Шалапатова: Над 120 млн. лв. са предоставени за запазване на заетостта и нови работни места в Североизточна България

Министър Шалапатова: Над 120 млн. лв. са предоставени за запазване на заетостта и нови работни места в Североизточна България

Министър Шалапатова съобщи, че за адаптиране на работната сила към новите изисквания на пазара на труда за периода 2023 – 2027 г. е предвиден значителен финансов ресурс от над 1 млрд. лв. за цялата страна. Средствата са осигурени по Националния план за насърчаване на заетостта, Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата „Развитие на човешките ресурси“.

Заместник-министър Машова: Решенията за справяне с бедността могат да бъдат приложени само с общи, координирани действия

Заместник-министър Машова: Решенията за справяне с бедността могат да бъдат приложени само с общи, координирани действия

„Министерството на труда и социалната политика има готовност да организира среща, на която всички заинтересовани институции и партньори да обсъдим заедно препоръките на ИСС в детайли“, предложи тя.

Зам.-министър Клисурска: Около 3000 души с увреждания са работили по програми на МТСП през 2022 г.

Зам.-министър Клисурска: Около 3000 души с увреждания са работили по програми на МТСП през 2022 г.

МТСП предвижда значителен ресурс за повишаване на квалификацията на хора с увреждания, дигитализация на работните процеси и включването им в трудовия пазар.

Възстановените пенсии за инвалидност се изплащат поетапно по списъци на Министерството на здравеопазването

Възстановените пенсии за инвалидност се изплащат поетапно по списъци на Министерството на здравеопазването

Националният осигурителен институт (НОИ) вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забавяне в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата.

Зам.-министър Ефремова: Над 38 000 души от област Бургас са подкрепени с мерки по ОПРЧР

Зам.-министър Ефремова: Над 38 000 души от област Бургас са подкрепени с мерки по ОПРЧР

Общо 4 264 младежи от областта са включени в обучения, временна заетост и различни мерки за активиране, а 5 367 безработни и неактивни хора са започнали работа по проекти, финансирани по ОПРЧР. С различни мерки е оказана подкрепа на общо 3 934 деца и младежи, които са посещавали услуги за ранно детско развитие или са включени в други мерки, свързани с деинституционализацията.

Подкрепата за театрите чрез програма „Мелпомена“ обсъдиха министър Шалапатова и председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев

Подкрепата за театрите чрез програма „Мелпомена“ обсъдиха министър Шалапатова и председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев

По данни на Агенцията по заетостта за периода 1 януари – 31 май 2023 г. по нея са работили 255 души със специфичен опит и квалификация в театралното изкуство.

България и Германия обмениха опит в сферата на пазара на труда и социалната закрила

България и Германия обмениха опит в сферата на пазара на труда и социалната закрила

По време на срещата двете страни обмениха опит по въпроси, свързани с пазара на труда, трудовата миграция, активирането на икономически неактивни хора, както и с гарантирането на стандарти за социална закрила в общоевропейски мащаб.

Зам.-министър Клисурска: МТСП работи за равнопоставеността на хората с увреждания

Зам.-министър Клисурска: МТСП работи за равнопоставеността на хората с увреждания

Надя Клисурска посочи, че благодарение на упоритата работа на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия през последните  години е постигнат значителен напредък в процеса на преодоляване на стигмата спрямо страдащите от заболяването, тяхното лечение и интегрирането им в обществото.

МТСП ще работи за създаването на мрежа от специализирани услуги за подкрепа на пострадалите от насилие

МТСП ще работи за създаването на мрежа от специализирани услуги за подкрепа на пострадалите от насилие

Социалните услуги могат да предлагат различни пакети за превенция и подкрепа на жертвите на домашно насилие, които включват медицински, юридически, социални и психотерапевтични дейности. Създаването им трябва да бъде планирано в Националната карта на социалните услуги, която се очаква да бъде подготвена до края на 2023 г.

важна информация