Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Одобрен е проект на Спогодба за социална сигурност между България и Албания

Одобрен е проект на Спогодба за социална сигурност между България и Албания

Спогодбата регламентира реда за отпускане и изплащане на обезщетения за болест и майчинство, трудова злополука и професионална болест на граждани на България и Албания, които имат осигурителен стаж в двете държави.

Фонд „Социална закрила“ ще финансира с близо 3 млн. лв. проекти на 88 общини, които предоставят топъл обяд по домовете

Фонд „Социална закрила“ ще финансира с близо 3 млн. лв. проекти на 88 общини, които предоставят топъл обяд по домовете

С финансовият ресурс ще се подкрепят общините, които управляват Домашен социален патронаж и предоставят топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.).

Регионален център за предприятията на социалната и солидарната икономика ще се създаде в град Ловеч

Регионален център за предприятията на социалната и солидарната икономика ще се създаде в град Ловеч

Целта на проекта е да се създаде мрежа от регионални центрове за предприятията на социалната и солидарна икономика в шестте района за планиране в България.

Вицепремиерът Лазаров: Държавният интерес е напълно спазен при покупката на имоти за развитие на социалната икономика

Вицепремиерът Лазаров: Държавният интерес е напълно спазен при покупката на имоти за развитие на социалната икономика

Основната цел на проекта, който е част от Плана за възстановяване и устойчивост, е да се създадат 6 регионални центъра за развитие на кооперациите и специализираните предприятия за хората с увреждания.

Заместник-министър Надя Клисурска откри социални услуги за хора с увреждания в Долна баня

Заместник-министър Надя Клисурска откри социални услуги за хора с увреждания в Долна баня

Министерството на труда и социалната политика е заложило в Плана за възстановяване и устойчивост изграждането на нови над 250 социални услуги за хора с психични разстройства, деменция и умствена изостаналост“, каза заместник-министър Клисурска.

Одобрен е Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г.

Одобрен е Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г.

Мерките в плана са структурирани в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения.

Зам.-министър Ефремова: Над 38 000 души от област Бургас са подкрепени с мерки по ОПРЧР

Зам.-министър Ефремова: Над 38 000 души от област Бургас са подкрепени с мерки по ОПРЧР

Общо 4 264 младежи от областта са включени в обучения, временна заетост и различни мерки за активиране, а 5 367 безработни и неактивни хора са започнали работа по проекти, финансирани по ОПРЧР. С различни мерки е оказана подкрепа на общо 3 934 деца и младежи, които са посещавали услуги за ранно детско развитие или са включени в други мерки, свързани с деинституционализацията.

Зам.-министър Клисурска: МТСП работи за равнопоставеността на хората с увреждания

Зам.-министър Клисурска: МТСП работи за равнопоставеността на хората с увреждания

Надя Клисурска посочи, че благодарение на упоритата работа на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия през последните  години е постигнат значителен напредък в процеса на преодоляване на стигмата спрямо страдащите от заболяването, тяхното лечение и интегрирането им в обществото.

България и Германия ще задълбочат партньорството си в обученията за професионална квалификация

България и Германия ще задълбочат партньорството си в обученията за професионална квалификация

Наталия Ефремова подчерта, че България има желание да развива двустранните си отношения с Германия във всички области, които биха подобрили възможностите на професионална реализация на българските граждани.

МТСП ще финансира 47 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

МТСП ще финансира 47 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

Общата стойност на одобрените предложения е 12,1 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

важна информация